หมวดหมู่: สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ถวายปริญญาในหลวง-พระราชินี

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เมื่อเวลา 18 […]

24 มิถุนายน 2021 - 08:07 น.

ภาพข่าว: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พระบาทสมเด็จ […]

24 มิถุนายน 2021 - 08:05 น.

‘ในหลวง-พระราชินี’ ทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตฯ จาก ม.ราชมงคลธัญบุรี

ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ฉบับวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 25 […]

24 มิถุนายน 2021 - 08:03 น.
19 มิถุนายน 2020 - 00:40 น.

ภาพข่าว: สังคมข่าว: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 พร […]

23 สิงหาคม 2019 - 00:31 น.

ภาพข่าว: คอลัมน์ สังคมข่าว: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 พร […]

22 สิงหาคม 2019 - 01:03 น.
13 พฤศจิกายน 2018 - 02:58 น.