ภาพข่าว: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพร สถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

แสดงความคิดเห็น

[fbcomments count="off" num="5"]