ภาพข่าว: คอลัมน์ บุคคลในข่าว: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มทร.ธ. ประจำปี 2561 ในการนี้ อัศวิน เตชะเจริญวิกุล เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม

แสดงความคิดเห็น

[fbcomments count="off" num="5"]