ภาพข่าว: คอลัมน์ สังคมข่าว: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผศ.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และชมรมกอล์ฟราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินการกุศล การแข่งขันกอล์ฟราชมงคล และจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

แสดงความคิดเห็น

[fbcomments count="off" num="5"]