ภาพข่าว: คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แนวหน้า ฉบับวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 ในการนี้ นางอโนทัย พรประภา รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) ณ หอประชุมราชมงคล จังหวัดปทุมธานี

แสดงความคิดเห็น

[fbcomments count="off" num="5"]