ภาพข่าว: คอลัมน์ สังคมข่าว: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2561 การนี้ อโนทัย พรประภา เข้ารับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แสดงความคิดเห็น

[fbcomments count="off" num="5"]