ภาพข่าว: พัฒนาหลักสูตร

แนวหน้า ฉบับวันที่ 13 ม.ค. 2566
รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนานโยบายและส่งเสริมการดำเนินการออกแบบพัฒนาหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์และดูงานทางด้านวิชาการ ณ Hof University of Applied Sciences สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

แสดงความคิดเห็น

[fbcomments count="off" num="5"]