‘สสว.’ ผนึกกำลัง 7 หน่วยงานประกาศความสำเร็จโครงการ SME ONLINE ปี 4-เพื่อพัฒนาเอสเอ็มอี

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 14 ก.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สสว. จัดกิจกรรม “SME Online? Live Shopping” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เปิดร้านค้าออนไลน์ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีโอกาสได้นำสินค้าจริงมาพบกับผู้ซื้อ กว่า 200 ร้านค้า โดยคัดสรรคุณภาพจากทั่วประเทศ มาทดสอบตลาดและขายสินค้า ณแกรนด์ฮอลล์ ชั้น G เดอะมอลล์ บางกะปิ
นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. ได้ร่วมกับ 7 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิดดิจิทัล ทู โกลบอล (Digital to Global) ซึ่งเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเอสเอ็มอี ไปสู่การเป็นโมเดิร์นไนเซชั่น เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดออนไลน์ในระดับสากล
ผอ. สสว. เผยอีกว่า สสว. ยังได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมจำนวน 45 ราย ในการนำสินค้าเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์จีนเพื่อขายบนออนไลน์ แพลตฟอร์มในประเทศจีน และดำเนินการนำสินค้าขึ้นบนแพลตฟอร์ม Taobao รวมถึงการจดทะเบียนการค้าในประเทศจีน(Trademark) การให้คำปรึกษาและดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังคลังสินค้าประเทศจีน จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าบน Taobao โดยมีการจัดทำแคมเปญการตลาดออนไลน์ภาษาจีน และ KOL (Key Opinion Leader) ของจีนเพื่อทำการรีวิวสินค้าอีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ (Virtual Business Matching) กับคู่ค้าในจีน จัดทำ compa ny profile ภาษาจีน และคำอธิบายสินค้าเพื่อส่งให้คู่ค้าขาวจีน และ Virtual Busi ness Matching กับคู่ค้า (Buyer) ที่สนใจจากประเทศจีนอีกด้วย