คอลัมน์ การศึกษาสู่เศรษฐกิจ: คอนกรีตน้ำหนักเบา จากพลาสติกอีวีเอ

มติชน ฉบับวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
ปัจจุบัน ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การพัฒนาธุรกิจให้อยู่รอด และอยู่ได้ในยุคนี้ ไม่ได้มุ่งเน้นที่คุณภาพ และราคาเพียงอย่างเดียว แต่มีความพยายามคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทย
ดร.ประชุม คำพุฒ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา หัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ จึงร่วมกับบริษัท อริยะสุทธิ อินเตอร์เทรด จำกัด ทำวิจัยใน โครงการใช้พลาสติกอีวีเอสำหรับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตน้ำหนักเบา ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่สามารถจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์
สำหรับคอนกรีตน้ำหนักเบา จะนำขยะพลาสติกประเภทอีวีเอที่มีสีขาวล้วน และเป็นของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมรองเท้าฟองน้ำ มาเป็นมวลรวมน้ำหนักเบาทดแทนมวลรวมปกติ และใช้เศษหินฝุ่นจากเหมืองดินขาวมาทดแทนหินฝุ่นจากเหมืองหินปูนในอัตราส่วนที่เหมาะสม จากนั้นผสมขึ้นรูปเป็นคอนกรีตบล็อกมวลเบาสีขาว ที่มีขนาดเท่ากับอิฐมวลเบาในท้องตลาด จนได้เป็นอิฐบล็อกมวลเบาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้นทุนต่ำ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.58-2533 และจำหน่ายในเชิงพาณิชย์
สาเหตุที่นำพลาสติกอีวีเอมาใช้เป็นส่วนผสม เพราะมีคุณสมบัติเป็นฉนวน ส่งผลให้ตัวคอนกรีตบล็อกมีน้ำหนักลดลง ป้องกันความร้อน ทำให้ห้องเย็นเร็วกว่า และประหยัดค่าไฟฟ้า
นอกจากนี้ ยังป้องกันเสียงได้ดีขึ้น อีกทั้งคงทนต่อแรงกระแทกมากขึ้น