ประสบการณ์ดีๆจาก “ใยไหม” กับคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

posttoday.com ฉบับวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
เรียนที่นี่ไม่มีผิดหวัง!! ฟังประสบการณ์จาก “ใยไหม” มรกต หทัยวสีวงศ์ นักแสดงสาวชื่อดัง ในฐานะ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่จะมาเล่าถึงประสบการณ์ประทับใจที่ได้จากศึกษาที่คณะแห่งนี้