ภาพข่าว: คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ: ยกระดับ

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เรื่องการยกระดับผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ระหว่าง ผศ.ดร.วิโรจน์ลิ้มไขแสง ประธาน ทปอ. มทร. กับรศ.ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นตัวแทน 9 ราชมงคล ที่ทำเนียบรัฐบาล