คอลัมน์ ด้วยสมองและสองมือ: ‘มทร.ธัญบุรี’ คว้าแชมป์ดีไซน์อาคารอนุรักษ์พลังงาน

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562
j.napaporn175@gmail.com
อีกผลงานด้วยมันสมองและสองมือ ของทีมนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กับรางวัลชนะเลิศ BEC Award 2018 ออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ด้วยแนวคิดพึ่งพาธรรมชาติและผสมผสานกับวัสดุอุปกรณ์ทันสมัย
นายพงศธร กลิ่นเทียน ‘จิ๋ว’และ น.ส.ณัฐสุกานต์ คำสิริจรัส”ดรีม” นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เจ้าของผลงานรางวัลชนะเลิศ “โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี” School of Energy Project โดยมี ผศ.ดร.วรากร สงวนทรัพย์ และอาจารย์โสพิศ ชัยชนะ เป็นที่ปรึกษา โดยโครงการนี้จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน ภายใต้กิจกรรม”แบบอาคาร BEC ที่มีประสิทธิภาพพลังงานระดับดีเด่น”
พงศธร เล่าถึงแนวคิดในการออกแบบ มี 2 ส่วน ส่วนแรก คือ Passive Design เน้นพึ่งพาธรรมชาติด้วยแนวคิดแบ่งสมองซีกซ้าย-การเรียนและสมองซีกขวา-การเล่น โดยออกแบบพื้นที่อาคารที่เน้นช่องเปิดโล่งให้ลมเข้าออกได้สะดวก ตามทิศทางลม และนำแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้พื้นที่ใช้สอยได้รับบรรยากาศในสภาวะที่สบาย กลมกลืนไปกับธรรมชาติ
ส่วนที่สอง Active Design จะเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานในอาคาร
วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เลือกใช้ประกอบด้วย1.ปกปิดผิวอาคารด้วยเมทัลชีท 2.ผนังอาคารใช้คอนกรีตมวลเบาฉาบเรียบ 2 ด้าน ภายนอกทาสีอ่อน 3.ติดกระจกใสสีเขียว ให้แสงส่งผ่านเข้ามาได้เพียง 40 % 4.ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ประมาณ 130 แผง ทางทิศใต้และทิศตะวันตก
5.ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ใช้เทคนิคออกแบบติดตั้งสวิตช์เปิดเปิดแบบแยกตามแนวอาคารที่มีแสงสว่างจากภายนอกเข้าถึง และใช้หลอดไฟ LED 6.เครื่องปรับอากาศจะเลือกติดตั้งเฉพาะพื้นที่ที่จำเป็น 7.แผงกันแดดเป็นวัสดุเดียวกับหลังคาชั้นบน 8.เลือกตำแหน่งสระน้ำ เพื่อให้ลมช่วยพัดพาความเย็นเข้าสู่ตัวอาคาร
ณัฐสุกานต์กล่าวว่า ก่อนหน้านี้อาคารเรายังไม่ผ่านเกณฑ์ประกวดที่จะต้องประหยัดพลังงานทั้งอาคารให้ได้มากกว่า 70% จึงเลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทางเลือก และผลลัพธ์คือ สามารถประหยัดพลังงานทั้งอาคารได้อีก 6.5% ขณะเดียวกันการตกแต่งสภาพแวดล้อมรอบอาคารให้ร่มรื่นก็มีผลต่อความเย็นสบายของผู้ใช้อาคาร และลดใช้พลังงานได้ด้วย
หลังออกแบบเบื้องต้นแล้วได้นำข้อมูลวัสดุไปคำนวณด้วย โปรแกรมBuilding Energy Code : BEC ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบอาคารต่อเกณฑ์มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ซึ่งผลอาคารประหยัดพลังงานที่ออกแบบเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสามารถประหยัดพลังงานถึง 71% ผ่านเกณฑ์ฉลากระดับดีเด่นประเภทอาคารสถานศึกษา