ปั้นเอสเอ็มอีสู่ ‘ตลาดออนไลน์’ กระตุ้นยอดขายผู้ประกอบการไทย

สสว. และ มทร.ธัญบุรี จัด โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอสเอ็มอี ปี 2561หรือ SME Online ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก เพื่อสนับสนุนการตลาดออนไลน์และกระตุ้นยอดขายให้ผู้ประกอบการตามนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์4.0

นิติ วิทยาวิโรจน์

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นวิทยากรร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)เดินสายจัดกิจกรรมอบรมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเน้นส่งเสริมการค้าตลาดออนไลน์ในด้านต่าง ๆ ทั้งการให้ความรู้ การบริหารจัดการโลจิสติกส์ การชำระเงิน การยกระดับมาตรฐานสินค้า บรรจุภัณฑ์ การให้คำปรึกษาเป็นรายกรณี และยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายร่วมด้วย

นายนิติ กล่าวอีกว่า มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบหมายจาก สสว. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้รับผิดชอบในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก ซึ่งได้ดำเนินการมาใกล้แล้วเสร็จ และได้รับความเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วม นอกจากการส่งเสริมการค้าตลาดออนไลน์แล้ว เรายังมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อนำเข้าระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ เช่น การถ่ายภาพสินค้า การจัดทำและการปรับปรุงเรื่องราวของสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ มีความสนใจและตัดสินซื้อในที่สุด

สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

ส่วน นายสุรศักดิ์  เหลืองอุษากุล  Strategic Planning Director จากบริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด และกรรมการบริหารสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ในฐานะวิทยากรที่บรรยายสัมมนาในหัวข้อ “การตลาดออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ ปรับตัวอย่างไรให้สตรอง กล่าวว่าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจะต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง สร้างความต้องการซื้อหรือใช้สินค้าที่เพิ่มมากขึ้น และเมื่อลูกค้าซื้อแล้ว จะต้องเปลี่ยนให้เป็นลูกค้าประจำให้ได้ โดยสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าผ่านการเล่าเรื่องบนโลกออนไลน์ รวมถึงเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม เพราะสื่อออนไลน์เป็นสื่อที่ผู้บริโภคให้ความสนใจและสามารถเข้าถึงอย่างกว้างขวาง ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องรู้ว่าสื่อใดตอบโจทย์ตอนไหนมากที่สุด และสื่อที่เลือกนั้นเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายใดของเรา

ขณะเดียวกัน ต้องดึงความสนใจจากผู้บริโภคบนออนไลน์ ทำให้พวกเขาหยุดเลื่อนผ่านและสนใจดูในสิ่งที่เรานำเสนอให้ได้ อีกข้อหนึ่งที่พึงระวังคืออย่าเหมาะรวมว่าทุกคนคือลูกค้า เพราะบุคคลแต่ละประเภทหรือแต่ละกลุ่มมีความต้องการไม่เหมือนกัน และต้องไม่ลืมบริบทข้ออื่นด้วย เช่น การส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่น เพราะโปรโมชั่นจะช่วยให้ลูกค้าที่สนใจสินค้าอยู่แล้วนั้น ตัดสินใจง่ายและไวยิ่งขึ้น

กัญญ์ศิริ ยิ้มประสิทธิ์

ด้าน น.ส.กัญญ์ศิริ ยิ้มประสิทธิ์ เจ้าของธุรกิจแปรรูปมะม่วงหาวมะนาวโห่ “ล้านหาวโห่” หนึ่งในผู้ร่วมโครงการ กล่าวว่า รูปแบบการขายและผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผู้ขายหรือผู้ประกอบการก็ต้องปรับตนเองไปอยู่ในโลกออนไลน์ ต้องมีหน้าร้าน มีเรื่องราวหรือรูปภาพสินค้า มีช่องทางการชำระเงินที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค แม้ตนเองจะเป็นกลุ่มเอสเอ็มอีแต่ก็สนใจและมุ่งเน้นการขายออนไลน์ และอยากทำให้แบรนด์ล้านหาวโห่เป็นที่รู้จัก เป็นที่นิยมของกลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น “คนเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อการพัฒนาตนเอง และธุรกิจ จึงมาเข้าโครงการ SME Online นี้”

กิจกรรม SME Online ยังจัดให้มีการอบรมอีก ผู้ประกอบและผู้สนใจสามารถติดตามได้ที่ http://www.smeonline.rmutt.ac.th หรือที่ Facebook Fanpage : Smeonline by osmep และโทรศัพท์สอบถามที่ 0-2549-4004

 

เรื่อง/อลงกรณ์  รัตตะเวทิน – มทร.ธัญบุรี

โทร.02 549 4994