สุขภาพดี กับ คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 16

แนวหน้า ฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ผ่านพ้นไปด้วยดีงาน “คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 16” จัดโดย กลุ่มบริษัท บีทีเอส จับมือกับ 13 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรมอนามัย ศูนย์การแพทย์อาร์ เอส ยู โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์ เนชั่นแนล หนองแขม โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โรงพยาบาลมนารมย์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ มาให้ บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้อยู่อาศัย ในย่านบางจาก บางนา และสมุทรปราการ ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 26-29 เมษายน ผ่านมา มีผู้มาใช้บริการเกือบ 2,00 คน ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสบางจาก โดยในวันเปิดงานได้รับเกียรติ จาก ศ.เจริญ วรรธนะสิน กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารจาก 13 หน่วยงาน อาทิ นพ.บัญชา ค้าของรองอธิบดีกรมอนามัย, นพ.ปิยะพันธ์ ธาราณัติ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักคุณภาพ รพ.วิภาวดี ปราโมทย์ หิรัญจารุวงศ์ ผู้อำนวยการบริหาร รพ.เจ้าพระยา, ทพ.คมสัน ลาภาอุตย์ รองหัวหน้า ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทย ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ศรัณยู ชเนศร์รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ในเครือ รพ.กล้วยน้ำไท และ พล ต.ต.วราห์ เอี่ยมมงคล กรรมการที่ปรึกษา บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมาร่วมเปิดงาน
“คลินิกลอยฟ้า” เป็นโครงการเพื่อ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน มุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสเข้ารับการตรวจรักษาจากโรงพยาบาลชั้นนำ โดยผู้มาร่วมงานต่างระบุตรงกันว่าประโยชน์ ที่ได้รับจากการจัดงาน คือ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการไปโรงพยาบาล ซึ่งสถานีสุขภาพที่ให้บริการแก่ประชาชน ล้วนแต่ เป็นโรคที่ตรงกับความต้องการของผู้มา ร่วมงานที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ คือ 40-60 ปี มากที่สุด รองลงมาคือ 60 ปี ขึ้นไป และส่วนใหญ่มีอาการของโรค เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง โรคเกี่ยวกับตา และมารับการตรวจคัดกรองโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมอง มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก