มทร.ธัญบุรีเน้นปั้นนักกีฬา

ข่าวสด ฉบับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 ที่มทร.ธัญบุรีเป็นเจ้าภาพ ได้รับ คำชมเป็นอย่างมาก ส่วนเรื่องการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องถือว่าประสบความสำเร็จจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยได้ 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
“นอกจากเหรียญรางวัลที่ได้รับแล้ว มทร.ธัญบุรีได้รับประสบการณ์ในการบริหารจัดการ ประสบการณ์ด้านกีฬา รวมถึงมองเห็นความบกพร่องของมหาวิทยาลัยที่ขาดการส่งเสริมกีฬาให้หลากหลาย โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนกีฬาหลักๆ เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เป็นต้น แต่จริงๆ แล้วกีฬาอีก 40 กว่าชนิดที่แข่งขันไม่ได้ใช้ งบประมาณและอุปกรณ์ที่มากมาย แต่เป็นการส่งเสริมทักษะกีฬาให้กับนักศึกษา ดังนั้น มทร.ธัญบุรีจะหันมาสนับสนุนกีฬาประเภทต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้และฝึกฝน”รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว