นิทรรศการศิลปะ ‘ครุฑวิหคเทวะแห่งพลังอำนาจ’ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์

“จากดุษฎีนิพนธ์สู่จินตนาการปรากฏรูปเหรียญครุฑและครุฑลอยองค์ที่งดงามรังสรรค์ขึ้นในฐานะเทพวิหกที่ทรงพลังอำนาจ ที่ถึงพร้อมด้วยความงามพุทธศิลป์และเข้มขลังเปี่ยมด้วยพุทธคุณเป็นศิลปะมงคล” รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ สุดยอดศิลปินพุทธศิลป์ชื่อดัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวถึงนิทรรศการศิลปะที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 ธ.ค. นี้

 รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์
รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์

“ผลงานองค์ครุฑมหาอำนาจที่สร้างขึ้นนับว่าสร้างความสนใจ ทั้งงานพุทธศิลป์และวงการพระเครื่องโดยเฉพาะครุฑที่สร้างชื่อเสียง เป็นอย่างยิ่งก็คือ “ครุฑพราวรุ้ง” ที่มีตัวองค์งดงามรูปลักษณ์ทางศิลปะมีกล้ามเนื้อ และลวดลายอันวิจิตร มีสีตัวองค์ครุฑเป็นสีรุ้ง แวววาวเพริดแพร้ว งามตา ทั้งลวดลายวิจิตรพิสดาร ที่สำคัญบนเศียรมีพระพุทธองค์ประดิษฐานอยู่ ถือได้ว่าเป็นครุฑที่มีนัยอยู่โดยใต้พุทธศาสนา เป็นครุฑที่มีธรรมะ เพราะครุฑเป็นหนึ่งในผู้อภิบาลปกปักษ์รักษาพระพุทธศาสนา” รศ.ดร.สุวัฒน์ กล่าว

ผลงานครุฑสร้างสรรค์ขึ้นจากแรงบันดาลใจจากสัตว์หิมพานต์ที่ได้ศึกษาค้นคว้าในเชิงลึก โดยหยิบยกองค์พญาครุฑ เป็นตัวแรกที่นำมาสร้างสรรค์จนเกิดความงามที่ลงตัว สู่สายตานักสะสมในเมืองไทยและต่างชาติมาหลายรุ่นแล้ว นิทรรศการศิลปะ Art Meeting & Mini Exhibition ครั้งที่ 3 นี้จึงเป็นกึ่งบทสรุปของงานศิลปกรรมรูปครุฑ ทั้งเป็นงานจิตรกรรม ประติมากรรมและงานศิลปะมงคลขนาดเล็ก ที่มีทั้งครุฑลอยองค์ และเหรียญ ทั้งรูปทรงกลมและเหรียญสี่เหลี่ยม ที่ส่งปรากฏการณ์แก่นักสะสมความงามและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการทำความดีงาม สู่นิพพานจะมีการแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

ชุดกว่าจะมาเป็นครุฑ การสร้างสรรค์งานประณีตศิลปะและศิลปะมงคลใช้เวลามากจะเห็นตั้งแต่การแกะรูปที่เป็นแว๊กหรือต้นแบบเทียน จนถึงแม่พิมพ์รุ่นที่ผ่านมาแสดงกระบวนการกว่าจะมาเป็นครุฑ มีวิทยากรที่อาจารย์มอบหมายให้บรรยายให้ข้อมูล

ชุดภาพเขียนจิตรกรรม ครุฑวิหดเทวะแห่งพลังอำนาจ จะเป็นภาพวาดครุฑ ทั้งบนกระดาษและบนผ้าใบ ในท่าทรงพลังอำนาจ โดยใช้สีอะครีลิคบนผ้าใบ จำนวน 15 ภาพ ให้ท่านได้ชม

ชุดประติมากรรมครุฑ 3 องค์ ทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก นำมาจัดนิทรรศการให้เห็นถึงผลงานอันพิเศษ ในแต่ละชิ้น มีความวิจิตรพิสดาร ทรงคุณค่า ซึ่งทั้งหมดจะมีครุฑที่สามารถจับจองได้เฉพาะงานนี้ที่นักสะสมต่างตบเท้าเข้ามารอคอยเป็นเจ้าของ คือ ครุฑ “พลังบารมี” เนื้อนวะชุบโรเดี้ยม ลงยาสีดำ งดงาม เข้มขลัง ทรงพลังบารมี เสริมดวงและเพิ่มบารมีแก่ผู้สวมใส่ครอบครอง

นิทรรศการศิลปะนี้ จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ อมตลันตา สุวรรณภูมิ พบกับกิจกรรมการเสวนาครุฑวิหคเทวะแห่งพลังอำนาจ นิทรรศการศิลปะ รวมถึงกิจกรรมร่วมสนุกเกี่ยวกับผลงานศิลปะมงคล สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/suwatsaenkattiyaratart