ภาพข่าว: นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560
รมว.ศึกษาธิการเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิราก แก้วม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี และสถาบันการศึกษาอีก 7 แห่งเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนักศึกษา ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.