ภาพข่าว: ความร่วมมือ

แนวหน้า ฉบับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วม ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับ The University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้นำไปสู่การจัดทำหลักสูตร Foundation Studies Certificate – FSC ดำเนินการโดยคณะบริหารธุรกิจ โดยมี วีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัย และ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมเภตรามาส คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

แสดงความคิดเห็น

[fbcomments count="off" num="5"]