แห่ร่วม”From Gen Z to be CEO”

ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564
ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่สร้างเจนซีให้เป็นซีอีโอ “From Gen Z to be CEO” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ จะช่วยให้นักศึกษาปรับตัวและทันต่อโลกการค้ายุคใหม่ เพราะนักศึกษาในยุคนี้มีแนวคิดที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ ดังนั้น การปลูกฝังความรู้และช่วยส่งเสริมนักศึกษาให้เข้าใจองค์ความรู้ใหม่ๆ เหล่านี้ จึงเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ โดยโครงการนี้จะเน้นเรื่องทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมทร.ธัญบุรี และกระทรวงพาณิชย์ จะมีการจัดตั้งทีมงานร่วมกันเพื่อจัดทำหลักสูตรและจัดเวลาในการเรียนการสอน ซึ่งจะมีนักศึกษาจะทุกคณะของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประมาณ 1,000 คน มีวิทยากรของกระทรวงพาณิชย์บรรยายให้ความรู้ โดยเบื้องต้นจะเริ่มโครงการในเดือนก.พ.นี้ ผ่านหลักสูตรที่สำคัญและมีความจำเป็นต้องเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน 7 หลักสูตร
“การได้เข้ามาเติมเต็มความรู้จาก “From Gen Z to be CEO” จะเป็นแนวทางในการพัฒนาและนำองค์ความรู้ไปพัฒนารูปแบบ วิเคราะห์ความต้องการตลาด ช่องทางการจำหน่ายสินค้าได้มากยิ่งขึ้น” อธิการบดีมทร.ธัญบุรี กล่าว.

แสดงความคิดเห็น

[fbcomments count="off" num="5"]