คอลัมน์ ข่าวภูมิภาค: นายกสภามทร.ธัญบุรีย้ำห้ามผลักนักศึกษาพ้นสภาพ

แนวหน้า ฉบับวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563
ดร.วีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก สถานประกอบการ บริษัท ห้าง ร้านต่างๆ ต้องปิดกิจการลง ทำให้มีผู้ถูกเลิกจ้าง และกลายเป็นว่างงานจำนวนมาก หรือแม้แต่ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระบางส่วน ก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นกัน แน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบมายังตัวของนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี ด้วย เนื่องจากอาจจะมีผู้ปกครองของนักศึกษาบางคนที่ต้องตกงาน และขาดรายได้ด้วย ดังนั้นตนจึงหารือกับ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ว่าให้พยายามหาทางช่วยเหลือนักศึกษาที่ลำบากจริงๆ เช่น หากนักศึกษาไม่มีเงินที่จะมาจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนก็ควรผ่อนผัน หรือให้ทยอยผ่อนชำระได้ เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องไม่มีนักศึกษาคนใดที่ถูกตัดสิทธิ์และพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเพียงเพราะผู้ปกครองเดือดร้อนจากการตกงานแล้วไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนให้ลูกหลานเด็ดขาด