ภาพข่าว: คอลัมน์ ข่าวข้นคนเข้ม: ฝีมือ

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563
ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับมอบปลั๊กพ่วงจาก บจก.โอ.เอส.เจ ที่ร่วมกับ สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ออกแบบพัฒนาและผลิตปลั๊กพ่วงสัญชาติไทย โดยอาจารย์ มทร.ธัญบุรี เป็นผู้ออกแบบ