ภาพข่าว: คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ: ร่วมแบ่งปัน

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2563
สุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ซีพี ออลล์มอบแอลกอฮอล์เจล จากโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามปณิธาน ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับมอบ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี