ภาพข่าว: คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า: “คนไทยไม่ทิ้งกัน”

แนวหน้า ฉบับวันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2563
สุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ มอบแอลกอฮอล์เจล ให้แก่ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้นักศึกษา, คณาจารย์ และบุคลากรใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี