ภาพข่าว: คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว: ร่วมยินดี

มติชน ฉบับวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
จิ้ง-ยุพิน พิพัฒน์เวช มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ในโอกาสเป็นอธิการบดี มทร.ธัญบุรี โดยมี พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล, รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ และ ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล มาร่วมยินดีด้วย ที่ห้องอาหารซิลค์โรด รร.พลาซ่า แอทธินี เมื่อเร็วๆ นี้