ภาพข่าว: คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว: ร่วมเปิดกิจกรรม

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผศ.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเปิดกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้เข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (IAID Application) ณ ดีดีมอลล์ กรุงเทพฯ

แสดงความคิดเห็น

[fbcomments count="off" num="5"]