ภาพข่าว: คอลัมน์ กีฬาภูธร: ส่งมอบ

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร
ส่งมอบหน้ากากผ้ากันน้ำและแบคทีเรียจากงานวิจัย RTMASK จำนวน 2,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี
โดยมี นพ.วิรัช ตั้งสุจริตวิจิตร เป็นผู้แทนรับมอบ