ภาพข่าว: ลุยทุกเส้นทาง

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี คว้าแชมป์ การแข่งขันออกแบบและพัฒนารถเข็นผู้พิการที่ ‘ลุยได้ หลายพื้นที่ มีระบบกันกลับ และแจ้งเตือนความปลอดภัย’ พร้อมนำไปผลิตจริง สำหรับบริการ ความสะดวกแก่ผู้พิการเพื่อ การท่องเที่ยวต่อไป