ภาพข่าว: วิรัช โหตระไวศยะ

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ถวายรางวัลราชมงคลสรรเสริญแด่ พระครูภาวนาภัทรคุณ วัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา