ภาพข่าว: ราชมงคลสรรเสริญ

มติชน ฉบับวันที่ 08 ตุลาคม พ.ศ. 2562
นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ” แก่ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2562 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อเร็วๆ นี้