ภาพข่าว: ยกระดับ

สยามกีฬา ฉบับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ผศ.ตร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ประธานที่ ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) และ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นตัวแทน 9 ราชมงคล ลงสนามบันทึกความเข้าใจ กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เรื่องการยกระดับผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล