4 นักศึกษา มทร.ธัญบุรี ร่วมแสดงโขน “พิเภกสวามิภักดิ์” ภูมิใจสืบสาน “โขนของแม่”