‘โหมโรง’ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

สยามกีฬา ฉบับวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562

“มอส” ศักรินทร์ แขวงกรุง แชมป์เก่าแอธเลติคฟิลิค สูงไม่เกิน 175 ซม จากราชมงคลธัญบุรี ลงมือปรุงอาหารสำหรับตัวเองเพื่อคุมน้ำหนักก่อนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 46