ภาพข่าว: รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561
รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ที่หอประชุม มทร.ธัญบุรี.