ภาพข่าว: สะดวกปลอดภัย

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ชุดไฮดรอลิกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากรถยนต์ ใช้ระบบไฮดรอลิกส์สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 250 กิโลกรัม ควบคุมง่ายด้วยปุ่มกด หลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ป่วยเกิดการสัมผัสหรือการกระแทกกับรถยนต์ ทั้งยังใช้รับครอบครัวที่มีผู้สูงวัยที่ต้องการไปเที่ยว พัฒนาโดย มทร.ธัญบุรี มรภ.วไลยอลงกรณ์และ รพ.พระมงกุฎเกล้า