คอลัมน์ กรุงเทพมอนิเตอร์: ‘แอลพีเอ็น’มอบทุนเรียนดี อยู่คอนโดฟรี 4 ปี

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2561
นายมณเฑียร วีโรทัย ผู้อำนวยการสถาบันแอล.พี.เอ็น.ของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN ACADEMY) เปิดเผยว่า ได้มอบทุนการศึกษารูปแบบใหม่ LPN SCHOLARSHIP เป็นทุนที่พักอาศัยในคอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 (อาคารC2) นำร่องเป็นโครงการแรกให้อยู่ฟรี 4 ปี 100 ทุน 50 ยูนิต เชื่อมโยง กับ LUMPINI LIVING+หนึ่งในกลยุทธ์ด้านรายได้ใหม่จาก การปล่อยเช่าห้องชุดโดยนำห้องชุดส่วนหนึ่งมาออกแบบสไตล์รูมเมทให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์นักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สำหรับคุณสมบัติของนักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการ ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และคัดเลือกนักศึกษา ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่LPNกำหนดให้ คือมีความประพฤติและผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนที่พักอาศัย หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัด โดยจะเป็นนักศึกษาที่เข้าใหม่ หรือกำลังศึกษาอยู่ก็ได้