ศิลปินเนเธอร์แลนด์ ลัดฟ้า สร้างงานศิลป์ มทร.ธัญบุรี

2 ศิลปินต่างชาติจากเนเธอร์แลนด์ สร้างสรรค์งานศิลปะ ร่วมกับอาจารย์-นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่หอศิลปกรรม มทร.ธัญบุรี ในโครงการ ศิลปินในพำนัก

ผศ.อริยา สุอังคะวาทิน

ผศ.อริยา  สุอังคะวาทิน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าในระดับสากล จึงได้จัดทำโครงการศิลปินในพำนัก (Art Residency) โดยปีนี้เป็นปีที่ 2 มุ่งหมายให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิด ทักษะวิชาการทางศิลปะ เทคนิคและกระบวนการสร้างงานศิลปะตามอัตลักษณ์ของศิลปินที่เข้าร่วม รวมถึงสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยปีนี้มี 2 ศิลปินชาย คือ Rabin Huissen และ Robert Stroomberg จากประเทศเนเธอร์แลนด์เข้าร่วม ภายใต้การดูแลของ อาจารย์ทศพร สุธรรม หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

“ศิลปินทั้งสองท่านได้สร้างสรรค์นิทรรศการ Artist Residency Project ณ หอศิลปกรรม โดยนำแรงบันดาลใจจากการพำนักพักพิงที่ มทร.ธัญบุรี ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม บรรยากาศหรือแม้แต่สิ่งของต่าง ๆ มาสร้างสรรค์เป็นศิลปะ ที่แฝงด้วยแนวคิดปรัชญาที่สะท้อนความเป็นปัจจุบันออกมาได้อย่างชัดเจน โดยมีนักศึกษาศิลปกรรมศาสตร์แสดงฝีมือร่วมด้วย ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ และได้สัมผัสกับการทำงานจริงของศิลปิน อัพเดตความเป็นศิลปะที่ร่วมสมัย ทั้งยังได้ฝึกภาษาสากลร่วมด้วย” คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าว

Rabin Huissen

ด้าน Rabin Huissen ให้สัมภาษณ์ว่าระยะเวลากว่า 6 เดือนที่ได้สัมผัสบรรยากาศใน มทร.ธัญบุรี จึงได้เลือกความรู้สึกและสิ่งพบเจอทั้งหมดมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานศิลปะ ซึ่งนิทรรศการนี้เป็นเหมือนสตูดิโอการทำงาน ที่จะให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างงานศิลปะและสามารถช่วยกันเติมเต็มต่อไปให้สมบูรณ์ ซึ่งใช้การนำเสนอที่ว่า A Work in Progress ด้วยเทคนิคและหลายกระบวนการทั้ง Collecting Cutting  Sewing  Painting  Archiving และ Moulding และอยากเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสและสร้างผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 27 ก.ค. นี้ ณ หอศิลปกรรม มทร.ธัญบุรี

Robert Stroomberg

ขณะที่ Robert Stroomberg สะท้อนให้ฟังว่าการเรียนการสอนที่คณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าถึงผู้เรียนและเอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างกันได้เป็นอย่างดี ความเหมือนและความต่างของศิลปิน เมื่อมาทำงานร่วมกันก็ช่วยให้ผลงานมีความโดดเด่นยิ่งขึ้น ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการทำงานศิลปะจนสำเร็จเป็นนิทรรศการในครั้งนี้ และพูดถึงนิทรรศการว่า “สิ่งของทุกชิ้นทุกอย่าง ล้วนมีความสวยงามและมีคุณค่าในตัวเอง ดังเช่นสิ่งที่พบเจอจากตัวเองในแต่ละวัน ที่ มทร.ธัญบุรี ทั้งอาหาร ผัก ผลไม้หรือแม้แต่สิ่งของหรือขยะ ก็สามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะได้ด้วยเช่นกัน” และอยากให้นักศึกษาทุกคน ไม่เพียงแต่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้มาสนุกกับนิทรรศการที่กำลังจัดแสดงอยู่นี้

นายชูติพงศ์ แป๊ะเจี่ย

นายชูติพงศ์  แป๊ะเจี่ย “เจมส์” นักศึกษาศิลปกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม และปัจจุบันเป็น Cooperative Worker ที่ CONDO Art Space เผยถึงการมีส่วนร่วมในโครงการนี้ว่า “เป็นสิ่งที่ดีในการเรียนรู้ ซึมซับความเป็นศิลปินจากต่างประเทศ ได้เห็นวิธีการทำงานและวิธีการนำเสนอผลงาน รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ และคิดว่าสามารถสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกันได้เป็นอย่างดี เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ ถือว่าเป็นการเรียนรู้ของจริง ลงมือปฏิบัติจริงจากศิลปินมืออาชีพ ทั้งยังได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษร่วมด้วย และคิดว่าโครงการนี้จะเติมเต็มทักษะหลายด้านให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาและสามารถก้าวสู่โลกการทำงานที่ดีต่อไปได้”

 อลงกรณ์  รัตตะเวทิน

นักประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี /โทร.02 549 4994

แสดงความคิดเห็น

[fbcomments count="off" num="5"]