ภาพข่าว: รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมด้วย ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการกกอ.และ H.E.SatuSuikkari-Kleven เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมพิธีเปิด Smart Teacher Training Academy ที่ มทร.ธัญบุรี.