มทร.ธัญบุรีกังวลปัญหาพนันบอล

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า ในช่วงมหกรรมฟุตบอลโลก ที่รัสเซีย ระหว่าง 14 มิ.ย.-15 ก.ค. ตนมีความเป็นห่วงเรื่องปัญหาเล่นพนันฟุตบอล ได้ขอความร่วมมือจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ให้ชมเป็นกีฬา รวมถึงต้องมีความรับผิดชอบต่องานและการเรียน ซึ่งช่วงฟุตบอลโลกเป็นช่วงเปิดภาคเรียน จึงได้มอบหมายให้อาจารย์ช่วยกันสอดส่อง
“ขณะที่สถานบันเทิงรอบมหาวิทยาลัย ได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้ได้ปิดดำเนินการไปหมดแล้ว ทำให้ความกังวลถึงปัญหาการเล่นพนันที่อาจเกิดขึ้นบรรเทาลง เหลือเพียงร้านอาหารที่ยังเปิดให้บริการจะส่งอาจารย์เข้าไปดูแล”