ลุย Los Angeles วาดความฝันงานศิลป์ กับ สุดยอดศิลปินสองซีกโลก

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ทีมข่าวการศึกษา
ผ่านไปแล้วกับการเผยแพร่แสดงผลงานนิทรรศการศิลปะ “ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์” ของครูศิลปะไทย ณ มหานครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้คัดเลือกครูศิลปกรรมไทยที่สมัครเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ กว่า 100 คน จนเฟ้นหาสุดยอดครูจิตรกรฝีมือขั้นเทพได้ 10 คน ได้แก่ นายพนม เสมาทอง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นายชูเกียรติ สุทิน วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นางเมตตา สุวรรณศร วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นายตฤณ กิตติการอำพล มหาวิทยาลัยบูรพา นายปกรณ์พัฒน์ จันทระไข่สร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายยุทธนา ไพกะเพศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม น.ส.สุนันทา ผาสมวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายณัฐิวุฒิ พวงพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี น.ส.ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ น.ส.วนาภรณ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ ศิลปินอิสระ
โดยเมื่อเร็วๆ นี้ สวธ.ได้นำกลุ่มครูศิลปะที่ผ่านการคัดเลือกเหล่านี้บินลัดฟ้าไปร่วมวาดความฝันกับบุคคลที่ในแวดวงศิลปะขนานนามว่า “ศิลปิน สองซีกโลก” กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ปี 2540 สาขาทัศนศิลป์ ณ ดินแดนลุงแซม สำหรับการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลของกลุ่มครูศิลปะทั้ง 10 คนในครั้งนี้ครูศิลปะไทยได้ขนผลงานศิลปกรรมของตัวเองทั้ง สาขาจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม รวมกว่า 40 รายการ ไปจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่งานศิลปะ ที่สถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิส เพื่อให้ชาวต่างชาติได้เห็นศักยภาพงานศิลป์ของคนไทยด้วย
นอกจากนี้กลุ่มครูศิลปะยังได้ไปเยี่ยมชมเรียนรู้งานศิลปะ ณ สวนประติมากรรม ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียร์ (UCLA) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับต้น ๆ ของโลก มีสวนประติมากรรมที่งดงาม เพราะมีเศรษฐี ชาวอเมริกันชื่นชอบงานศิลปะด้านประติมากรรม จึงซื้อผลงานปั้นแบบประติมากรรมจากทั่วทุกมุมโลกมาตั้งแสดงไว้ในสวนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ขณะเดียวกันก็ยังได้ไปชมผลงานศิลปะ ณ Frederick R. Weisman Art Foundation ย่านเมืองไฮโซ เบเวอรี่ฮิลล์ LA ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นบ้านของเศรษฐีชาวอเมริกันเจ้าของธุรกิจซอสมะเขือเทศเช่นเดียวกัน แต่มีความชื่นชอบผลงานศิลปะจึงได้ซื้อเก็บสะสมไว้ โดยบ้านหลังนี้ได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าชมเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะที่มีผลงานระดับโลกหลากหลายแขนงให้ชม
นายประดิษฐ์ โปซิว รองอธิบดี สวธ. อธิบายถึงที่มาโครงการนี้ว่า สวธ.จัดโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 แล้ว โดยได้คัดเลือกครูสายศิลปกรรมจากทั่วประเทศที่สมัครเข้าโครงการเผยแพร่งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ซึ่ง รุ่นที่ 9 มีผู้สมัครกว่า 100 คน คัดเหลือ10 คน เป็นตัวแทนประเทศไทย มา จัดแสดงผลงานศิลปกรรม สาขาจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม รวมกว่า 40 รายการ เพื่อให้ชาวต่างชาติได้เห็นศักยภาพงานศิลป์ของคนไทย และให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับศิลปินต่างชาติและคนไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจุดประกายให้มีความคิดไปต่อยอดการสร้างผลงาน รวมถึงนำความรู้ไปสอนนักเรียน นักศึกษา และเกิดการตื่นตัวด้านศิลปะมากขึ้น แม้ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 แต่ศิลปะไม่มีวันตาย เพราะผลงานศิลปะถูกสร้างขึ้นโดยคน ซึ่งไม่มีเทคโนโลยีใดที่จะสามารถเข้ามาสร้างความงามทดแทนได้ และศิลปะไทยก็สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างแน่นอน
อ.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ เล่าว่า ครูสอนศิลปะมีความสำคัญกับประเทศชาติมาก นอกจากจะพัฒนางานของตัวเองแล้วยังได้ประสบการณ์จากการเดินทางมาต่างแดนด้วย เพราะได้มาเผยแพร่ผลงานศิลปะของตัวเองได้เรียนรู้เยี่ยมชมงานศิลปะระดับโลกจากที่ต่าง ๆ จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้ครูศิลปะนำประสบการณ์จากตรงนี้ไปสอนเด็ก ๆและพัฒนาฝีมือตัวเองได้ ที่ผ่านมาครูศิลปะไทยเรียนวิชาศิลปะแต่ในตำรา ดังนั้นจึงต้องมาเห็นผลงานศิละที่เป็นของจริง เช่น ผลงานศิลปะระดับโลกอย่างแวนโก๊ะ ปอล โกแก็ง เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ครูได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของศิลปะจากศิลปินผู้มีชื่อเสียงว่า ศิลปินเหล่านั้นสร้างผลงานอย่างไรจนมีชื่อเสียง หรือมีวิธีคิดความทุ่มเทในผลงานแบบไหน เพื่อให้ครูได้เป็นแรงบันดาลใจและนำประสบการณ์จากจุดนี้สร้างผลงานของตัวเองและถ่ายทอดให้แก่เยาวชนคน รุ่นใหม่ให้ได้
ขณะที่ ชูเกียรติ สุทิน ครูศิลปะจากวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช บอกว่า ตนได้รับประโยชน์และประสบการณ์จากการร่วมเรียนรู้งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติเป็นอย่างมาก อีกทั้งได้ดูผลงานศิลปะจากศิลปินระดับโลกที่มีชื่อเสียง ได้มาเห็นเทคนิคและความคิดการสร้างงานศิลปะของศิลปินระดับโลก เมื่อก่อนเราเห็นแต่ในหนังสือ แต่เมื่อมาเห็นของจริงและแนวคิดของศิลปินระดับโลกแล้วทำให้ตนมีแรงบันดาลใจกลับไปพัฒนางานศิลปะของเราเอง และมีความกล้ามีไฟที่จะสร้างงานศิลปะดี ๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ พร้อมกับต่อยอดองค์ความรู้ผลงานศิลปะของไทยให้ผงาดในเวทีโลกในอนาคตด้วย
ได้เห็นกลุ่มครูศิลปะทั้ง 10 คนก็รู้สึกอิ่มและฟินกันสุด ๆ กับการได้ร่วมแชร์ประสบการณ์งานศิลปะดี ๆ กับศิลปินแห่งชาติ ซึ่งหวังว่าโครงการ ดี ๆ แบบนี้จะช่วยต่อยอดองค์ความรู้ พัฒนาวงการศิลปะของไทย ให้เกิดศิลปินผู้เชี่ยวชาญงานศิลปะของประเทศต่อไป ติดตามชมรายการ “ทีช ทอล์ค ทัวร์ สเตชัน” ย้อนหลังผ่านช่องทาง ยูทูบ DailynewsLive-TH ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.30-12.00 น.