คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: โหวต10สุดยอดหนังต้านทุจริต

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2561
ขอเชิญร่วมชม แชร์ และคอมเมนต์ 10 สุดยอดผลงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “โกง ไม่เท่” True Young Producer Award 2017 ทีมใดมียอดเข้าชม ยอดแชร์ และยอดคอมเมนต์ในทางบวกสูงที่สุด รับทุนการศึกษา 100,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เม.ย.ทาง www.youtube.com/user/TrueMoveH รายชื่อ 10 สุดยอดผลงานภาพยนตร์ ดังนี้ 1.ทีม แม่ใช้ไปซื้อน้ำปลาที่ตลาดฉันเลยซื้อผักกาดและผักชี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน 2.ทีม DO IDEA คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3.ทีมชีวิตคนเรามีขึ้นก็ต้องมีลง (ขึ้นแล้วก็ลง อ๊ะ ขึ้นแล้วก็ลง อ๊ะ) คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) 4.ทีมพิราบเพลิง คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 5.ทีม Low cost Production คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6.ทีม Triple TAB คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 7.ทีมมาดาม คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 8.ทีม Three Men Army คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี 9.ทีมโอ้โหตัวมันใหญ่ คณะสารสนเทศศาสตร์ มวล.และ 10.ทีม มะรุมมะตุ้ม คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม