ภาพข่าว: คอลัมน์ ข่าวสังคมธุรกิจและภาครัฐ: ผศ. ดร.นาถรพี ชัยมงคล

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2561
ผศ. ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ที่ 3 จากขาว) นำคณาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจ ร่วมสัมมนาและดูงานธุรกิจไทยในเวียดนาม ภายใต้โครงการ CLMVT: ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกแห่งอนาคต “ธุรกิจดาวเด่นในเวียดนาม” จักโดย หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ระหว่างวันที่ 28 -30 มีนาคม 2561 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม