ภาพข่าว: คอลัมน์ ธุรกิจเพื่อสังคม: สร้างกุศล

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561
ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี รับมอบรถวีลแชร์ไฟฟ้า ผลิตโดย เดชฤทธิ์ มณีธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อมอบต่อให้กับศูนย์บริการนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา จะได้นาไปใช้บริการแก่นักศึกษาพิการของทางมหาวิทยาลัย ณ หอเกียรติยศ ราชมงคลธัญบุรี