ภาพข่าว: มอบรถวีลแชร์ให้นักศึกษาพิการ

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561
รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี รับมอบรถวีลแชร์ไฟฟ้าที่ผลิตโดย ผศ.ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อมอบต่อให้กับศูนย์บริการนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา จะได้นำไปใช้บริการแก่นักศึกษาพิการของทางมหาวิทยาลัย ที่บริเวณด้านหน้าหอเกียรติยศราชมงคลธัญบุรี