มอบโล่และเงินรางวัลแก่ผู้ชนะโครงการประกวดภาพถ่าย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45