คอลัมน์ ฮอตนิวส์: ปลื้มผลสำเร็จกีฬามหาวิทยาลัย เตรียมต่อยอด

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ปทุมธานี * รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ภาพรวมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 ที่ มทร.ธัญบุรี เป็นเจ้าภาพ และเพิ่งสิ้นสุดการแข่งขันไปนั้น มทร.ธัญบุรีได้รับคำชมจากคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) และผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 112 สถาบัน รวมถึงการดำเนินการด้านเทคนิคกีฬาไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนในเรื่องการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องถือว่าเราประสบความสำเร็จจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยได้ 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง นอกจากเหรียญรางวัลที่ได้รับแล้ว มทร.ธัญบุรีได้รับประสบการณ์ในการบริหารจัดการ ประสบการณ์ด้านกีฬา รวมถึงมองเห็นความบกพร่องของมหาวิทยาลัย ที่ขาดการส่งเสริมกีฬาให้หลากหลาย โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนกีฬาหลักๆ เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เป็นต้น แต่จริงๆ แล้วกีฬาอีกกว่า 40 ชนิดที่แข่งขันไม่ได้ใช้งบประมาณและอุปกรณ์ที่มากมาย แต่เป็นการส่งเสริมทักษะกีฬาให้กับนักศึกษา เช่น กีฬาเพาะกาย ลีลาศ หมากรุก เทเบิลเทนนิส และเอแม็ท เป็นการเสริมทักษะสุขภาพและความคิด ดังนั้น เมื่อ มทร.ธัญบุรีจะหันมาสนับสนุนกีฬาประเภทต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้และฝึกฝน นอกจากนี้จะมีการเพิ่มอาจารย์ด้านพลศึกษา โดยใช้อาจารย์ที่เป็นนักกีฬาอาชีพมาเป็นผู้ฝึกสอน เพื่อเป็นการส่งเสริมที่ถูกต้อง เพราะการกีฬาในวันนี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษามีงานทำและก้าวไปสู่ความสำเร็จ