ภาพข่าว: คอลัมน์ สปอร์ตนิวส์: จัดกีฬา

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษากับ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ เมื่อวันก่อน