ภาพข่าว: คอลัมน์ กีฬาภูธร: ศึกปัญญาชน

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 โดยจะทำการแข่งขันกันในวันที่ 22-31 ม.ค.