สกอ.ช่วย37ล้านทำกีฬาปัญญาชน

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดงบกว่า 37 ล้านบาท ขับเคลื่อน กีฬาปัญญาชนโดยจะมีกิจกรรมแน่นตลอดทั้งปี ทั้งในประเทศ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่ มทร.ธัญบุรี และต่างประเทศส่งแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่เมียนมา
ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 1/2561 ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรกในวาระการบริหารงานประธานก.ก.ม.ท.ใหม่ โดยที่ประชุมรับรองคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่ยังคงเป็นชุดเดิมประกอบด้วย รศ.พินิตร ตะนานุกูล, รศ.วิชิต คนึงสุขเกษม, รศ.สุพิตรส มาหิโต, ผศ.อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์, นายถิรชัย วุฒิธรรม นอกจากนี้ ยังแต่งตั้งรองประธาน ก.ก.ม.ท.อีก 3 คน ประกอบด้วย รศ.วิชิต คนึงสุขเกษม (จุฬาฯ), นายพงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ (ม.รังสิต), นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในการทำงานของ ก.ก.ม.ท.ปี 2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งสิ้น 37,186,000 บาท โดยจะมีกิจกรรมสำคัญอาทิการเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 22-31 ม.ค. ที่ มทร.ธัญบุรี 17 ล้านบาท, เจ้าภาพมวยไทยชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก ที่สพล.ชลบุรี วันที่ 23-29 ก.ค.3 ล้านบาท รวมทั้งการเตรียมและส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19 เดือนธ.ค.ที่เมียนมา เป็นต้น