อุบลฯเอ็มโอยูใช้พลังงาน

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
น.ส.สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี รศ.ดร.บุญยัง ปลั่งกลางตัวแทนมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี และนายยุทธกิจ หินมะลิ ตัวแทนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้ลงนาม MOU ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศด้านพลังงานกำหนดเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 25 ภายในปี 2573 สำหรับมทร.ธัญบุรี สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นที่ปรึกษา กำหนดแนวทาง กลยุทธ์ การลดพลังงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์.