ภาพข่าว: แหล่งเรียนรู้

M2F ฉบับวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ ดร.อภิญญาณ์ หทัยธรรม รอง ผอ.องค์การพิพิธภัณพ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และโสภา ศิรมณีรัตน์ ผู้บริหารศูนย์การค้าบางซื่อ จังชั่น เปิดศูนย์ Innivation & Knowledge Center ณ ศุนย์การค้าบางซื้อ จังชั่น เขตจตุจักร